Kjetil Nordbø Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt i utforming av problemstillinger og design for studien, tolking av data, utarbeiding av manus og godkjenning av innsendt manus. Sammen med Bull-Hansen har han hatt hovedansvar for analyse av data.

Kjetil Nordbø Jørgensen er psykologspesialist og postdoktor.

Artikler av Kjetil Nordbø Jørgensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media