Kjetil Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Horn

Kjetil Horn, Egil W. Martinsen
31.05.2007
De sentrale helsemyndigheter legger vekt på brukertilfredshet i helsevesenet, og det er utviklet egne instrumenter for å måle dette ( 1 ). Pasienttilfredsheten påvirkes av psykososiale forhold,...
Kjetil Horn
03.03.2005
En 52 år gammel etnisk norsk mann ble innlagt i psykiatrisk akuttavdeling etter noen få uker med kraftig økende aktivitetsnivå. Han hadde vist markant endret atferd – blant annet hadde han satt seg...
Kjetil Horn
18.10.2011
Kognitiv terapi er veldokumentert og vektlegges i helsemyndighetenes retningslinjer for behandling av psykiske lidelser. Allikevel kan en psykiater i dag gå hele sin utdanning uten å motta...
Kjetil Horn, Egil Martinsen, Bjørn Ravneberg, Tone Madland Skeie
24.01.2012
Leder i psykoterapiutvalget Bente Øvensen og leder i spesialitetskomiteen Morten S. Selle kom i Tidsskriftet nr. 1/2012 med svar ( 1 ) til et innlegg ( 2 ) i en debatt rundt den rollen kognitiv...