Kjetil G. Brurberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil G. Brurberg

Kjetil G. Brurberg, Martin Lerner, Kåre Birger Hagen, Trygve Ottersen
25.05.2021
Vi vil takke Øian med flere som i en velskrevet kronikk diskuterer behovet for kritisk refleksjon når man tar i bruk nytt medisinsk utstyr ( 1 ). Forfatterne advarer mot å lese CE-merking som en...
Kjetil G. Brurberg, Kristin Thuve Dahm, Ingvild Kirkehei
14.01.2019
Torticollis is the collective term for asymmetries of the head and neck region. The prevalence of congenital muscular torticollis, which is often accompanied by asymmetric head shape, is estimated at...
Kjetil G. Brurberg, Kristin Thuve Dahm, Ingvild Kirkehei
19.12.2018
Torticollis er en fellesbetegnelse på asymmetrier i hode- og nakkeregionen. Forekomsten av medfødt muskulær torticollis, som ofte ledsages av asymmetrisk hodefasong, er anslått til om lag 1 % ( 1 )...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
In 2014, there were approximately 220 000 persons with known diabetes mellitus in Norway ( 1 ). Of these, 80 – 90 % had type 2 diabetes. The vast majority are followed up in the primary health...
Kjetil G. Brurberg, Marita S. Fønhus, Lillebeth Larun, Signe Flottorp, Kirsti Malterud
01.12.2015
I en kronikk i siste nummer av Tidsskriftet ( 1 ) hevder Egeland og medarbeidere at myalgisk encefalopati (ME) er en rimelig velavgrenset lidelse med egne kliniske karakteristika, som kan skilles fra...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
I 2014 var det rundt 220 000 personer med kjent diabetes mellitus i Norge ( 1 ). Av disse hadde 80 – 90 % diabetes type 2. De aller fleste blir fulgt opp i primærhelsetjenesten ( 2 ). Norsk selskap...