Kjetil Elias Telle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med tolkning av data samt utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Kjetil Elias Telle er dr.philos. i økonomi og fagdirektør for helsetjenesteforskning.

Artikler av Kjetil Elias Telle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media