Kjetil Børve Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjetil Børve Lund (f. 1986) er bioingeniør med mastergrad. Han er fagansvarlig for virusdyrkning i cellekultur ved Mikrobiologisk avdeling. Han er ansvarlig for litteratursøk og har utført tilleggsanalyser.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Mikrobiologisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Artikler av Kjetil Børve Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media