Kjerstine Røe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjerstine Røe

Kjerstine Røe, Kjell Åsmund Salvesen, Torbjørn Moe Eggebø
07.08.2012
Figure 1: Ultrasonographic image showing the location for measurement of nuchal translucency (NT) in the fetus. Photo: T. M. Eggebø The Act relating to the application of biotechnology in human...
Kjerstine Røe, Kjell Åsmund Salvesen, Torbjørn Moe Eggebø
07.08.2012
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven) trådte i kraft 1. januar 2004 ( 1 ). Loven definerer fosterdiagnostikk som undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne...