Kjersti Skjold Rønningen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Skjold Rønningen

Kjersti Skjold Rønningen, Lars Chr. Stene, Trond Rasmussen, Turid Wetlesen, Per Magnus
20.09.2007
Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av type 1-diabetes, og insidensen øker. Både miljøet og genetiske faktorer bidrar til sykdomsutvikling, men problemet for forebygging er at vi...
Dag E. Undlien*, Geir Joner, Knut Dahl-Jørgensen, Kjersti Skjold Rønningen, Louise Nicol-Smith, Peter A. Torjesen, Oddmund Søvik, Norsk studiegruppe for barnediabetes
30.09.2000
Type 1-diabetes har en kumulativ insidens i Norge før fylte 15 år på 0,3 % (1), og Norge er blant landene med høyest prevalens av sykdommen (2). Man kjenner ikke tallene for kumulativ insidens etter...