Kjersti Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjersti Karlsen (f. 1965) er psykologspesialist med klinisk fordyping barn og ungdom. Hun er ansatt ved TIPS Sør-Øst – Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser og har der ansvar for å bygge opp psykosekompetansen i BUP i Helseregion Sør-Øst.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

TIPS Sør-Øst – Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Kjersti Karlsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media