Kjersti Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for arvelig kreft

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Kjersti Jørgensen er genetisk veileder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kjersti Jørgensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media