Kjersti Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Jørgensen

Ingvil Berger, Siren Berland, Jezabel Rivero Rodriguez, Henrik Aamodt, Jan Cezary Sitek, Kjersti Jørgensen, Truls Erik Bjerklund Johansen
21.04.2020
Birt-Hogg-Dubé-syndrom er en dominant arvelig tilstand med lungecyster, hårfollikkeltumorer og nyretumorer. Lungecystene kan føre til pneumothorax, og ved primær, spontan pneumothorax bør syndromet...
Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholt, Kjersti Jørgensen, Astrid Stormorken, Henrik Stenwig Li
06.06.2017
When patients have symptoms stemming from different organ systems, several specialists will often be involved in their treatment. Interdisciplinary thinking may be crucial for early diagnosis and...
Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholt, Kjersti Jørgensen, Astrid Stormorken, Henrik Stenwig Li
06.06.2017
Hos pasienter med symptomer fra ulike organsystemer vil ofte ulike spesialister være involvert i behandlingen. En tverrfaglig tankegang kan være helt avgjørende for tidlig diagnostikk og livreddende...
Billy Roger Parimalasingham, Unni Bergan, Kjersti Jørgensen
10.02.2015
A healthy man in his 40s experienced spontaneous pain in both groins and testicles and was therefore referred by his primary doctor for an ultrasound scan. The scan revealed numerous foci of...
Billy Roger Parimalasingham, Unni Bergan, Kjersti Jørgensen
10.02.2015
En frisk mann i 40-årene hadde spontane smerter i begge lyskeregioner og testikler og ble derfor henvist til ultralyd av fastlegen. Undersøkelsen viste tallrike, høyekkogene foci spredt i testiklene...