Kjersti Fredheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Fredheim

Kjersti Fredheim, Jan H. Rosenvinge, Arne Holte
10.08.2001
Å motta en kreftdiagnose og å leve med sykdommen kan gi en rekke psykiske vansker. Psykisk sykelighet blant kreftpasienter er godt dokumentert og ligger 2 – 3 ganger høyere enn i befolkningen for...