Kjersti Ausen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjersti Ausen er ph.d., spesialist i plastikkirurgi og overlege ved Seksjon for plastikkirurgi, St. Olavs hospital. Hun er tilknyttet NTNU, og hennes doktorgrad omhandler lokal bruk av traneksamsyre som blødningsreduserende tiltak.

Artikler av Kjersti Ausen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media