Kjell Saatvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Saatvedt

Kjell Saatvedt
20.08.2001
”Saving the heart can sometimes mean losing the memory,” het det i et stort oppslag i The New York Times i fjor (1). Artikkelen var basert på samtaler med pasienter og såkalte medisinske eksperter...
Ole Tjomsland, Øivind Ekeberg, Kjell Saatvedt
20.08.2001
Den teknologiske utvikling, med innføring av bl.a.videoassisterte miniinvasive metoder, laser- og robotkirurgi og annen behandling som betinger bruk av avansert utstyr, har medført en...
Odd Zachariassen, Svein Hindal, Helga Arianson, Sven M. Almdahl, Per Halvorsen, Kjell Saatvedt, Ole Tjomsland, Terje Veel
30.04.2001
Knut Engedal Tidligere fylkeslege Knut Engedal er gått bort, 97 år gammel. Han hadde et langt yrkesaktivt liv som samfunnsengasjert lege. I sine yngre år samlet han arbeidserfaring...
Rune Eggum, Kjell Saatvedt, Harald Brunvand, Terje Strand, Thore H. Pedersen, Jan L. Svennevig
02.06.2005
En 54 år gammel mann gjennomgikk hjerteinfarkt i 1989 og ble da streptokinasebehandlet. I 1998 fikk han utført perkutan koronar intervensjon (PCI) med innleggelse av stent i høyre...