Kjell Petter Bøgwald

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kjell Petter Bøgwald (f. 1956)

er spesialist i psykiatri, dr.med. og avtalespesialist i Oslo. Tidligere overlege ved FoU-avdelingen, Diakonhjemmet Sykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Seksjon for psykiatrisk forskning og undervisning

Diakonhjemmet Sykehus

Artikler av Kjell Petter Bøgwald
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media