Kjell Ivar Dybvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Ivar Dybvik

Ingvil Mjaaland, Kjell Ivar Dybvik, Reino Heikkilä, Arne Nysted
12.06.2003
Brystbevarende kirurgi har vært et tilbud til pasienter med brystkreft siden slutten av 1960-årene ( 1 , 2 ), i Norge siden 1979 ( 3 ). Flere randomiserte studier ( 4  –  8 ) og en metaanalyse ( 9 )...
Ingvil Mjaaland, Ron M.P. Segers †, Kjell Ivar Dybvik, Ottar Bjerkeset, Jan Terje Kvaløy, Reino Heikkilä
25.02.2010
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2007 ble det registrert 2 761 nye tilfeller, og insidensen har i flere tiår vært økende. Tidlig diagnose og bedre behandling har vært...