Kjell I. Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell I. Pettersen

Kjell I. Pettersen, Dag Hofoss, Ingeborg Strømseng Sjetne
18.12.2003
Norske sykehus har de siste årene stått overfor store faglige og organisatoriske utfordringer. Sentrale helsemyndigheter har tatt en rekke initiativ for å sikre og bedre pasientbehandlingen, for...