Kjell H. Kjellevold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell H. Kjellevold

Inger Nina Farstad, Anna Bofin, Anne Kristin Goplen, Kjell H. Kjellevold, Ivar Nordrum*, Eva Sigstad, Ole Didrik Lærum
10.06.2000
Den makroskopiske patologi har lange tradisjoner og ble gradvis utviklet etter at obduksjoner ble vanlige, omtrent fra renessansen. Arbeider av italieneren Giovanni Batista Morgagni (1682 – 1771) var...
Kjetil Søreide, Einar Gudlaugsson, Kjell H. Kjellevold
03.02.2005
Mucinøse tumorer i appendix kan være alt fra benigne mukoceler og cystadenomer til maligne cystadenokarsinomer. Diagnostisk differensiering mellom de ulike lesjonene er av terapeutisk og prognostisk...