Kjell Flekkøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: k.m.flekkoy@psykologi.uio.no

Kjell Flekkøy er dr.philos., spesialist i klinisk psykologi og professor emeritus i nevropsykologi ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Kjell Flekkøy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media