Kjell B. Døving

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjell Døving (f. 1936) studerte nevrobiologi ved Karolinska Institutet, Stockholm og ble Fil. Dr. ved Stockholms Universitet i 1966. Han er professor i fysiologi ved Institutt for molekylær biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Artikler av Kjell B. Døving
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media