Kjell Arne Johansson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Arne Johansson

Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Frehiwot Berhane Defaye, Dawit Desalegn, Ole Frithjof Norheim, Olav Hevrøy, Kjell Arne Johansson
23.11.2017
Ethical dilemmas are part of everyday clinical practice, and doctors worldwide must make value-based decisions. In low-income countries with very limited resources, healthcare personnel and...
Ingrid Miljeteig, Kjell Arne Johansson, Ole Frithjof Norheim
09.10.2008
I de senere år har vi gjennom mediene vært vitne til flere saker der pårørende og helsepersonell har vært uenige i beslutninger som gjelder avslutning av behandling ( 1  –  4 ). I slike saker...
Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Ole Frithjof Norheim
01.01.2009
Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser (fig 1) ( 1 ) fører til daglige prioriteringer på ulike nivåer i helsevesenet. Disse avgjørelsene kan medføre at pasienter nektes potensielt nyttig...
Ingrid Miljeteig, Kjell Arne Johansson
20.08.2002
Dr. Lewin er pediater og ansvarlig for etikkundervisningen ved St. John’s Medical College i Bangalore. På forespørsel om vi kunne få besøke og intervjue ham om medisinsk etikk i India svarte han...
Kjell Arne Johansson, Christian Ohldieck, Margrethe Aase, Edvin Schei
20.05.2001
På et operasjonsbord på Haukeland Sykehus ligger en 17 år gammel gutt med nakkeskade, sannsynligvis lammet for livet. Kun en liten del av nakken samt noe av hoftekammen er synlig under det grønne...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
When resources are limited, priorities must be assigned. Prioritisation should depend on various factors such as health benefits, deterioration of prognosis, health inequalities and expenses. These...
Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig
12.08.2010
Høykostnadsmedisin gir store utfordringer når det gjelder rettferdig fordeling av helsegevinster. Helseøkonomiske evalueringer er i så måte et viktig teknisk hjelpemiddel for å tydeliggjøre...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
Når ressursene er begrenset, må man prioritere. Hvilke tiltak som bør prioriteres, avhenger bl.a. av helsegevinst, prognosetap, helseulikhet og kostnad. Disse faktorene må veies opp mot hverandre...