Kjell-Arne Arntzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjell-Arne Arntzen (f. 1972) er spesialist i nevrologi, med spesialkompetanse innen nevromuskulære sykdommer. Han er seksjonsoverlege, ph.d., ved Nevromuskulært kompetansesenter, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kjell-Arne Arntzen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media