Kjell Alexander Thunes Akre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Alexander Thunes Akre

Kjell Alexander Thunes Akre, Tor Ingebrigtsen
03.05.2021
The majority of patients with a head injury are conscious during the initial assessment. The aim of the initial management is to identify those patients at risk of developing traumatic intracranial...
Kjell Alexander Thunes Akre, Tor Ingebrigtsen
03.05.2021
De fleste pasienter med hodeskade er ved bevissthet ved første vurdering. Målet med den akutte håndteringen er å identifisere pasienter med risiko for å utvikle traumatisk intrakranialt hematom, men...