Kjell Alexander Thunes Akre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Han har bidratt med idé, design, datainnsamling, tolking av data, utarbeiding av resultatpresentasjon, diskusjon og konklusjon samt godkjenning av manus.

Kjell Alexander Thunes Akre er lege i spesialisering i nevrokirurgi.

Artikler av Kjell Alexander Thunes Akre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media