Kirsti Silvola

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsti Silvola

Kirsti Silvola, Tordis Sørensen Høifødt, Thorbjørg Guttormsen, Olav Burkeland
28.08.2003
Noen, muligens mange, selvmordshandlinger kan forebygges hvis selvmordsnære personer får støtte og hjelp ( 1 ). Det trengs hjelpere som kan identifisere dem som er i fare, og som kan intervenere slik...
Thorbjørg Guttormsen, Tordis Sørensen Høifødt, Kirsti Silvola, Olav Burkeland
28.08.2003
Nyutdannede leger møter pasienter i livskrise ( 1  –  3 ). Selvmordstanker må identifiseres, selvmordsfare må vurderes og adekvate hjelpetiltak må planlegges. Intervensjon er krevende fordi legens...