Kirsten Marienhagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten Marienhagen

Kirsten Marienhagen, Åslaug Helland, Terje Nordberg, Marianne Grønlie Guren, Eva Hofsli
11.03.2010
I flere internasjonale studier er det vist synkende jobbtilfredshet blant leger ( 1 ), men i studier fra Skandinavia har det vært gjennomgående høy grad av tilfredshet ( 2 – 4 ). I en norsk...