Kim Rand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kim Rand er psykolog, ph.d. og seniorforsker ved Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus. Han arbeider med matematisk modellering, helseøkonomi og livskvalitetsforskning.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt stipend fra Forskningsrådet for prosjektet Modelling treatment and rehabilitation of stroke patients - simulation to evaluate the present and plan for the future.

Artikler av Kim Rand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media