Ketil Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Lund

Ketil Lund
20.02.2019
To nylige saker tydeliggjør at dagens tvangsmedisineringspraksis er ulovlig. Praksisen må umiddelbart opphøre, og ofrene må kompenseres. I en tidligere artikkel i Tidsskriftet har jeg påvist at norsk...
Ketil Lund
02.05.2017
Ulrik Fredrik Malt skriver at tvangsmedisinering fortsatt kan være aktuelt. Jeg har lenge påpekt at tvangsmedisineringspraksis er ulovlig. Dette er fastslått av Paulsrud-utvalget som avga innstilling...
Ketil Lund
16.02.2017
Dagens praksis med omfattende tvangsmedisinering av pasienter innen psykisk helsevern kan ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag ikke forsvares rettslig. Praksisen er i strid med loven og...