Kerstin J. Plessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Det psykologiske fakultetet

Universitetet i Bergen

Jonas Lies vei 91

5009 Bergen

og

Institutt for klinisk medisin

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen

og

Psykiatrisk divisjon

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Kerstin J. Plessen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media