Kay Müller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kay Müller (f. 1969) er ph.d., spesialist i nevrokirurgi, overlege og førsteamanuensis.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Fagområdet nevrokirurgi

Nevro- og ortopediklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Tromsø

Artikler av Kay Müller
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media