Katinka Stray Frazier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Katinka Stray Frazier (f. 1976) er høgskolelektor ved ernæringsavdelingen, Atlantis Medisinske Høgskole og har en mastergrad i ernæring fra Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Katinka Stray Frazier
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media