Kathrine Helvig Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kathrine Helvig Johnsen

Sabina Fattah, Kathrine Helvig Johnsen, Ole Frithjof Norheim
31.05.2007
Trisomi 18 er en svært alvorlig diagnose. Som vi skriver i vår artikkel: «Barn med trisomi 18 er ofte dødfødte, og mer enn 80 % av dem som fødes levende, dør under nyfødtperioden. Kun et fåtall lever...
Sabina Fattah, Kathrine Helvig Johnsen, Ole Frithjof Norheim
29.03.2007
Livsforlengende behandling, både til spedbarn og eldre, innebærer mange og vanskelige etiske vurderinger. Hvordan kan man sikre at alle relevante aspekter tas med? Illustrasjonsfoto Index Stock...