Kathrine Fodstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kathrine Fodstad

Kathrine Fodstad
03.06.2011
Legeforeningen har gått inn for å avvikle dagens turnusordning til fordel for basistjeneste. Dette vil ramme barnefamilier og aleneforsørgere, som tidligere har vært ivaretatt gjennom henholdsvis...