Katharine Cecilia Williams

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Katharine Cecilia Williams

Katharine Cecilia Williams
19.02.2013
De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal påse at forskningen gjøres på en etisk forsvarlig måte. Komiteene innehar i dag både et forvaltnings- og et...