Katharine Cecilia Williams

Artikler av Katharine Cecilia Williams

Katharine Cecilia Williams
19.02.2013
De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal påse at forskningen gjøres på en etisk forsvarlig måte. Komiteene innehar i dag både et forvaltnings- og et...