Karsten Melø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karsten Melø

Torbjørn Måseide, Karsten Melø
16.08.2019
It is likely that Schlatter’s disease can be attributed to incompletely repaired microfissures along the fibres that anchor the patellar ligament to the tibial tuberosity. We believe that...
Torbjørn Måseide, Karsten Melø
14.08.2019
Det er sannsynlig at Schlatters sykdom kan skyldes ufullstendig reparerte mikrofissurer langs fibrene som fester ligamentum patellae til tuberositas tibiae. Vi mener tilstrekkelig avlastning er...