Kårstein Måseide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kårstein Måseide (f. 1968)

er siv.ing. (biofysikk), dr.philos. og seniorrådgiver i Forskningsrådet, hvor han siden 2006 har vært koordinator for Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). Han har en mastergrad fra London School of Hygiene and Tropical Medicine på en modell for estimering av etterspørsel etter malariavaksiner samt sosialt (helsemessig) og økonomisk utbytte av investeringer i slike vaksiner.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Divisjon for samfunn og helse

Norges forskningsråd

Artikler av Kårstein Måseide
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media