Karoline Stadheim Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karoline Stadheim Halvorsen

Christian Georg Lund, Ewa Ness, Sverre Rørtveit, Karoline Stadheim Halvorsen, Barbro Lill Hætta, Pål Madsen
15.03.2016
Det akuttmedisinske hjelpeapparatet er meget komplekst, uensartet og til dels uoversiktlig organisert. Vi presenterer her forslag til en bedre akuttmedisinsk tjeneste for pasienter med akutt sykdom...