Karolina Teresa Maulen Grodås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Fakultet for medisin og helsevitenskap

NTNU

Forfatterbidrag: innhenting av kliniske data fra elektronisk pasientjournal, analyse av data, første manusutkast, godkjenning av innsendt manusversjon.

Karolina Teresa Maulen Grodås er medisinstudent.

Artikler av Karolina Teresa Maulen Grodås
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media