Karolina S. Mæland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Høgskulen på Vestlandet

Hun har bidratt med utforming og analyse, sammenstilling og godkjenning av manuskriptet.

Karolina S. Mæland er jordmor og ph.d.-stipendiat.

Artikler av Karolina S. Mæland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media