Karolina Ryeng Skagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: idé, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Karolina Ryeng Skagen er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege.

Artikler av Karolina Ryeng Skagen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media