Karl Otto Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Otto Larsen

Karl Otto Larsen
01.02.2007
S, Brostrøm N., Saxtrup Subjektivt og objektivt Anamnese, undersøgelse og journal. 2. utg. 231 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 348 ISBN 87-628-0602-5 Boken er beregnet på...