Karina Skog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karina Skog

Jan Hysing, Marjut Sarjomaa*, Karina Skog, Stian Lydersen
17.05.2007
De siste 20 årene har det vært en stadig utvikling innen akuttbehandling, rehabilitering og sekundærprofylakse ved hjerneslag. Diagnostikken er bedret med rutinemessig CT caput og mange steder er det...
Jan Hysing*, Marjut Sarjomaa*, Karina Skog, Stian Lydersen
17.05.2007
During the last 20 years, there has been an ever-increasing development of acute treatment, rehabilitation and secondary stroke prophylaxis. Diagnosis of the condition has improved with routine use...