Karina Roheim Lappen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Karina Roheim Lappen er spesialist i anestesiologi og er overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karina Roheim Lappen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media