Karina Koller Løland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Etat for helsetjenester

Bergen kommune

Hun har bidratt med innsamling og tolking av data, revisjon og godkjenning av det innsendte manuskriptet.

Karina Koller Løland er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin og smittevernoverlege.

Artikler av Karina Koller Løland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media