Karina Koller Løland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karina Koller Løland

Bård Reiakvam Kittang, Sebastian Von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
30.06.2020
Nursing home residents tend to constitute a vulnerable and frail population of older people. Among older patients, the proportion with a serious course of COVID-19 is high, both in nursing homes and...
Bård Reiakvam Kittang, Sebastian Von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
18.06.2020
Sykehjem huser en i gjennomsnitt svært sårbar og skrøpelig populasjon med høy alder. Hos eldre er andelen med alvorlig forløp av covid-19 høy, både i og utenfor sykehjem ( 1 – 4 ). Potensialet for...
Knut Hordnes, Karina Koller Løland, Egil Bovim
27.04.2020
Surprisingly many nursing home patients can be asymptomatic even after having tested positive for SARS-CoV-2. We would like to share our experience from contact tracing at a nursing home in Bergen...
Knut Hordnes, Karina Koller Løland, Egil Bovim
22.04.2020
Overraskende mange sykehjemspasienter kan være asymptomatiske ved påvist smitte med sars-CoV-2. Vi vil dele vår erfaring med smitteoppsporing ved et sykehjem i Bergen. Da det ble klart at det var...