Karina Koller Løland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Etat for helsetjenester

Bergen kommune

Hun har bidratt med innsamling og tolking av data, revisjon og godkjenning av det innsendte manuskriptet.

Karina Koller Løland er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin og smittevernoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karina Koller Løland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media