Karin Willoch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Willoch

Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
The risk of developing an infection that ought to be treated with antibiotics is relatively high in the nursing home population, and the infections often entail serious consequences ( 1  –  3 ). From...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
Risikoen for å utvikle en infeksjon som bør behandles med antibiotika er relativt høy i sykehjemspopulasjonen, og infeksjonene får ofte alvorlige konsekvenser ( 1  ...