Karin Willoch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Karin Willoch (f. 1967) er farmasøyt og spesialist i sykehusfarmasi. Hun er klinisk farmasøyt ved medisinsk avdeling på sykehuset og farmasøytisk rådgiver for flere sykehjem i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Lovisenberg sykehusapotek

Artikler av Karin Willoch
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media