Karin Nygård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Karin Nygård (f. 1968) er veterinær med doktorgrad innen drikkevann og epidemiologi, har en europeisk feltepidemiologiutdanning (EPIET) og er seniorrådgiver. Hun har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse av data, fortolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for smittevern

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Karin Nygård
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media