Karin Mjelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Mjelle

Marie Alnæs, Karin Mjelle, Olav Vintermyr
07.01.2020
Kikuchi’s disease is characterised by swollen lymph glands in the neck plus fever. Here we describe the first case to be reported in Norway. Figure 1 Haematoxylin and eosin-stained section. The...
Marie Alnæs, Karin Mjelle, Olav Vintermyr
06.01.2020
Kikuchis sykdom kjennetegnes av halsglandelsvulst og feber. Vi beskriver her det første rapporterte tilfellet i Norge. Figur 1 Hematoksylin-eosin-farget snitt. Pilene peker på områder i lymfeknuten...