Karin Frydenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Frydenberg

Bente Thorsen, Karin Frydenberg, Knut-Arne Wensaas, Line Cecilie Christiansen, Bodil Aasvang Olsen, Karsten Kehlet, Ellen Anita Fagerberg, Kjell Olav B. Svendsen, Tove Borgen, Eirik Viste
14.06.2019
High quality cancer care is an important and highly prioritised part of general practitioners’ daily work. It is expected that the effort will increase in the future. In order to reach new targets...
Bente Thorsen, Karin Frydenberg, Knut-Arne Wensaas, Line Cecilie Christiansen, Bodil Aasvang Olsen, Karsten Kehlet, Ellen Anita Fagerberg, Kjell Olav B. Svendsen, Tove Borgen, Eirik Viste
05.06.2019
God kreftomsorg er en viktig og prioritert del av fastlegenes arbeidshverdag. Framover forventes det at innsatsen skal øke. Skal vi nå de nye målene, må fastlegeordningen...
Karin Frydenberg, Pernille Nylehn
11.09.2003
Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har satt som foreløpig mål at praksiskonsulentordninger skal være etablert ved alle norske kliniske sykehusavdelinger – både somatiske og psykiatriske –...
Karin Frydenberg, Mette Brekke
20.05.2011
God kommunikasjon om pasientens sykdom, utredning og behandling er viktig på tvers av behandlingsnivåene i helsevesenet. Legenes viktigste kommunikasjonsverktøy er henvisninger og epikriser. En...