Karin Evy Rønningen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Karin Evy Rønningen (f.1951) er cand.polit., assisterende direktør ved Frambu og styremedlem i senterrådet for Nevromuskulært kompetansesenter (NMK-UNN).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karin Evy Rønningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media