Karin Alice Mikkelsgård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Alice Mikkelsgård

Karin Alice Mikkelsgård
30.09.2014
If there is one disease I have feared all my life, it is cancer. I have always regarded it as the worst disease of all. Then I actually got it myself, and now I know that it’s a scary disease that...
Karin Alice Mikkelsgård
30.09.2014
If there is one disease I have feared all my life, it is cancer. I have always regarded it as the worst disease of all. Then I actually got it myself, and now I know that it’s a scary disease that...
Karin Alice Mikkelsgård
30.09.2014
Dersom det er en sykdom jeg har fryktet i livet, er det kreft. For meg har den stått som den verste sykdommen. Så ble jeg faktisk rammet selv, og nå vet jeg at det er en skummel sykdom med lidelser...