Karin Aaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Aaker

Gernot Ernst, Karin Aaker, Bente Kirkhorn, Elisabeth Borhaug
06.09.2007
Palliativ behandling er mye mer enn symptomlindring. For å hjelpe pasienter og pårørende gjelder det å tenke og handle helhetlig på tvers av tradisjonelle organisasjonsmønstre. Målsettingen er å...