Karianne Vrabel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karianne Vrabel

Kari-Brith Thune-Larsen, Karianne Vrabel
09.09.2004
Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på flere, beslektede tilstander med ulik alvorlighetsgrad. Artikkelen omhandler hovedsakelig anoreksi og bulimi sett i henhold til diagnosesystemet ICD-10 ( 1...