Kari Ulveland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Ulveland

Heidi Eilertsen, Anita T. Dagre, Kari Ulveland
28.02.2000
Holdbarheten på prøver til bestemmelse av TT har vi tidligere omtalt i Tidsskriftet (1). Vi fant da at TT-verdiene varierte med analysetidspunkt etter prøvetaking. Innføringen av INR og overgang til...
Heidi Eilertsen, Kari Ulveland, Hans Jacob Nerdrum
20.02.2000
Primær trombocytemi er omtalt i Tidsskriftet nr. 23/1999 (1). Vi vil minne om et praktisk problem som kan oppstå ved laboratoriekontroller i denne pasientgruppen og andre pasienter med trombocytose...